Close

Prečo investovať

Investície zrozumiteľne

Poďme sa dohodnúť, že sa budeme snažiť vždy komunikovať tak, aby bolo jasné, čo chceme povedať aj tomu, kto nie je investičný profesionál.

Pokiaľ Vám v týchto otázkach a komentároch niečo chýba,
napíšte nám, budeme sa snažiť Vám dať náš pohľad na vec.

Obsahové upozornenie:

komentáre na tejto stránke sú z pohľadu kolektívneho investovania do podielových fondov alebo ETF a k nim sa viažu postoje, popisy, ukážky, ako môže byť konkrétna situácia riešená. Zároveň je potrebné vnímať súvislosti s komentármi pri  ostatných otázkach.
Pohľad, riešenie, popis pre iné formy práce s prostriedkami na kapitálových, menových, realitných trhoch môže byť a bude odlišný.

Prečo investovať?

Ak chce vedieť prečo a aké sú pre a proti
Prečo investovať? Pretože nechcete prichádzať o peniaze? Pretože chcete zbohatnúť? Pretože chcete dať Vašim deťom niečo do vienka? Pretože chcete nové auto? Pretože budete chcieť kupovať byt? Pretože vám prebývajú peniaze? Pretože chcete mať finančnú rezervu?

Paradoxom je, koľko času a energie ľudia venujú tomu, aby peniaze zarobili prácou. Ale väčšina takmer žiadny, aby ich, keď ich už zarobili, aj ďalej rozmnožili a efektívne spravovali.

Nevieme, prečo by ste mali investovať, 
ale vieme že ak chcete pracovať s vašimi peniazmi efektívne, investovanie je odpoveďou.

Investície potrebujú čas. 
Čím skôr začnete, tým úspešnejší budete.

začnite teraz!

Ak si kladiete otázky

Som konzervatívny, investovanie nie je pre mňa

Každý máme iný rizikovo-výnosový profil (tým sa označuje, čo investor od investovania očakáva). Máme riešenie pre agresívnych investorov (pracovne ho nazývame Kamikadze) tak i pre konzervatívnych partnerov. A aj konzervatívny investor môže dosahovať lepšie parametre, ako keď umiestni svoje prostriedky len na termínovaný vklad alebo stavebné sporenie.

Očakávam veľmi vysoké výnosy, nemáte mi čo ponúknuť

Vieme vytvoriť stratégie, ktoré na backtest ukazujú dvojciferné výnosy. Ale vysoké výnosy idú vždy ruka v ruke s vysokým kolísaním hodnoty aktív (riziko volatility). A nie každý je na to pripravený. 
Kto tvrdí, že možno dosahovať vysoké výnosy bez rizika, klame. 
Viď. téma riziko nižšie.

Ako podnikateľ peniaze viem zhodnotiť lepšie, ak nezarobím aspoň 20% mesačne, tak to pre mňa nie je zaujímavé.

Úspešní podnikatelia nezverujú časť svojho majetku správcom, aby na ňom zbohatli. Ale preto, aby znížili svoje riziká z podnikania. Riadia a rozkladajú riziko, nikdy neviete čo sa môže v podnikaní stať, príchod konkurenta, strata kľúčových zamestnancov, havárie na veľkej zákazke, ale napríklad aj podvod a defraudácia … Múdry človek si vždy necháva niečo v zálohe.
Pridaná hodnota investícií pre takéhoto investora je zníženie jeho rizík.

Je investovanie rizikové?

Áno aj nie. Rizikové je vtedy, ak neviete, čo robíte. Je viac spôsobov, ako investovať, od konzervatívnych až po veľmi dynamické až agresívne. A otázkou je, čo vlastne vnímate ako riziko. Ale s rizikami je to ako v bežnom živote. Rizík sa nevieme zbaviť, ale správnym prístupom ich vieme výrazne eliminovať. Rovnako ako nezabránite tomu, aby prišiel vietor. Ale vieme spraviť veľa pre to, aby nám nezobral strechu.

Pozrite sa nižšie na bod Čo je teda investičné riziko? A aké tie riziká sú?


Čo je to vlastne investovanie?

Je úplne zásadný rozdiel medzi investovaním a špekulovaním. V oboch prípadoch možno generovať zisk, ale úplne odlišným spôsobom a s inými rizikami. Pri investícií si kupujete aktívum, ktoré má „schopnosť“ pracovať. To je napríklad kúpa akcie (podielu) v  spoločnosti, pretože má zamestnancov, patenty, produkuje výrobky alebo služby. Pracuje. A majiteľ má zisk z práce. Alebo si kúpite nehnuteľnosť, ktorú prenajímate. Nehnuteľnosť poskytuje niekomu službu, službu bývania. Pracuje. Investovanie je spolupodieľanie sa na vytváraní hodnôt, úžitku.

Čo je to špekulovanie, čo je to špekulácia?

Špekulácia je to, že si myslíte, že ste múdrejší ako ostatní. A Váš zisk je niekoho iného stratou, zarobil ste na tom, že niekto iný prerobil. Špekulácie fungujú tak, že si prečítate práve zverejnené informácie o nejakej spoločnosti, komodite alebo napríklad mene. A myslíte si, že ostatní ľudia a stroje si tie informácie vyložili zle alebo si nejaké informácie nevšimli. A preto zle stanovili cenu, za ktorú sú ochotní vec kúpiť alebo predať. A z ich chybného ocenenia čakáte svoj rýchly zisk. A keď máte pravdu, tak naozaj na svojej chytrosti zarobíte. Lenže to funguje aj opačne.
Ak sa pomýlite, Vaše peniaze sú preč, nenávratne preč.

Môžem prísť pri investovaní o peniaze? (V banke mám istý úrok)

Pri investovaní? Áno aj nie. Investovanie je úplne odlišné od špekulácie. (Prosím, prejdite si komentár Investovanie a komentár Špekulácie.) Ak by sme hovorili o kolektívnom investovaní, tak hlavným dôvodom toho, prečo na investícií nezarobíte je, že jej nedáte čas. Každý typ investície má odporúčanú minimálnu dobu investície. To preto, že hodnota investícií kolíše podľa toho, aký je po nich dopyt a podľa toho aké od nich možno očakávať výnosy v budúcnosti. A to je dôvodom, prečo môže ich hodnota aj (u dynamických nástrojov výrazne) klesnúť. Dokonca dočasne môžu poklesnúť aj konzervatívne investície, za ktoré sú považované napríklad peňažné inštrumenty (o.i  krátkodobé dlhopisy alebo vklady v bankových domoch). Takže, kedy pri kolektívnom investovaní prídete o peniaze? Keď odpredáte svoje aktíva skôr, než máte. A ako tomu predísť? Na začiatku investície zvážiť, ako dlho môžete určité  peniaze ponechať zaparkované v investíciách a ako hlboké dočasné poklesy Vás nechajú kľudnými. A potom je to už len o trpezlivosti.

Môžem prísť pri investovaní o peniaze? (V banke mám poistené vklady)

Najprv, aby banka na Vašich peniazoch zarobila, musí ich niekomu požičať. A ten tie peniaze banke nemusí vrátiť a tá môže skrachovať. Pretože sa to naozaj môže stať (a stáva), väčšina štátu to rieši tak, že každá banka musí odvádzať poistné do nejakého garančného systému, z ktorého sú v prípade bankrotu banky vyplácané náhrady klientom.
Ale aj u obchodníkov s cennými papiermi sa väčšina štátov snaží dopredu ošetriť situáciu, ak sa s obchodníkom niečo stane.
V prvom rade platí, že majetok klientov musí byť vždy oddelený od majetku obchodníka a obchodník ich môže použiť iba podľa inštrukcií klienta, nemôže ich teda „len tak“ minúť. A ďalší spôsob ochrany sa realizuje tak, že obchodníci takisto platia poistné do garančných fondov, ktoré sú zriadené na základe zákona. Konkrétne podmienky pre Slovensko nájdete nájdete v odkaze nižšie.
Teda, šanca, že o peniaze prídete kvôli kreditnému riziku obchodníka s cennými papiermi, je vďaka nastavenému systému ochrany veľmi nízka.

Garančný fond investícií
Ale ceny nehnuteľností nekolíšu

Kolíšu, pozrite sa na REIT’s, realitné investičné trusty. (Špeciálne spoločnosti, ktoré ako svoje podnikanie vlastnia  len nehnuteľnosti, ktoré spravujú a prenajímajú ich.) Keby bola pravda, že ceny nehnuteľností nekolíšu, nekolísala by ani hodnota ich vlastníkov. 

Prečo to tak je? 

Pretože cena sa počíta podľa budúceho výnosu z vlastníctva nehnuteľností. A tá sa mení, ako sa menia úrokové sadzby, ktorými je nákup nehnuteľností financovaný, schopnosť nájomníkov platiť nájomné kvôli hospodárskej situácii, so zdražovaním údržbárskych prác …
Na REIT’s je zmena cien vidieť v reálnom čase, pretože sa ich cena pravidelne oceňuje na burze. A profesionálni investori do nehnuteľností si vedia spočítať, koľko vlastníctvo nehnuteľností bude zarábať.

S&P Global Property index
Stretol som sa s vecou, ktorá je vysoko zisková a bez rizika.

Existuje príslovie, nie je dymu bez ohňa. A rovnako tak, neexistuje výnos bez rizika. Ak by existoval spôsob, ako zarábať bez akéhokoľvek rizika, prvý, kto by ho využil by boli úspešní podnikatelia, ktorí majú prehľad a určite nie sú hlúpi.
Prečo teda budujú, kupujú, predávajú firmy, jednoducho prečo investujú? Prečo radšej nepredajú akcie svojich firiem a nedajú peniaze do zázračných bezrizikových schém?
 
Pretože žiadne bezrizikové príležitosti, čo by boli super ziskové jednoducho neexistujú.

Forex, komodity, akciové a dlhopisové obchody na krátko

Prečo nie, určite je možné na špekuláciách zarábať. Ale je treba sa im venovať ako „traderi“, ľudia, ktorí sa obchodovaniu  venujú neustále, deň čo deň, ideálne ako profesii a s dostatkom kapitálu a na termináli. A riziko je úplne v iných mierkach. Že by sa im niekto venoval „len tak“ a zarábal? Legislatíva nariaďuje niektorým typom obchodníkov s cennými papiermi uvádzať disclamery, koľko % klientov, ktorí cez nich obchodujú prerába. Tie čísla sa pohybujú obvykle okolo 75%.  Keď 75% prerobilo, tak tých zvyšných 25% muselo na tých 75% zarobiť. A je naivné si myslieť, že tých 25% nie sú profesionáli s obrovským zázemím a podporou. A proti takýmto hrať? To je ako hráčov okresnej futbalovej ligy nechať hrať proti Bielemu baletu. Výsledok je dopredu známy a jedinou otázkou je, o koľko prehrajú.

A má naozaj zmysel investovať?

Všimnite si, že najbohatší ľudia zbohatli vďaka investovaniu.
Nepozdáva  sa vám to?
Ale áno, je to tak, bohatí bohatnú vďaka tomu, že kupujú a vlastnia spoločnosti, ktoré im zarábajú. Jednoducho investujú.
A možno nemáte na kúpu celej spoločnosti, alebo dokonca na to, aby ste si spoločností kúpili niekoľko. Ale určite máte prostriedky na to, aby ste si mohli kúpiť podiely v niekoľkých spoločnostiach.
Vďaka našim službám.

Koľko je možné reálne investovaním zarobiť?

A koľko chcete, aby to bolo? 😉
Výnos súvisí s dynamikou investície, od jednotiek percent, pri konzervatívnych nástrojoch po dvojciferný výnos pri  tých naozaj veľmi dynamických.
To, čo môžete očakávať za výnos a čo si môžete dovoliť, úzko súvisí s vašou ochotou ako môžete nechať investície pracovať a uvedomením si, že hodnota v čase síce rastie, ale nie je to priamka, ale vlnovka.

Od akého objemu prostriedkov má zmysel investovať?

A koľko máte? 😉
A teraz vážne, my sa najskôr pýtame, prečo investujete, aký máte cieľ, zisťujeme Váš profil a z týchto informácií sme schopní spočítať, koľko by investované malo byť, aby ste si splnili svoj cieľ.
Ale absolútne minimum je 10 Eur.

Ako rýchlo sa dostaneme k peniazom?

V našom prípade, pretože využívame nástroje kolektívneho investovania je dĺžka odpredaja  investícií maximálne do 15 dní, od zadania požiadavky. Je, ale obvyklé, že k odpredaju a vyrovnaniu dochádza v kratšej dobe.
Teda, aj v prípade maximálnej lehoty, ide o rýchlo dostupné zdroje, ak by bolo treba.

Čo je teda investičné riziko? A aká tie riziká sú?

Ako vzniklo slovo riziko sa presne nevie, odvodzuje sa od arabského „risk“, ktoré je výrazom pre šancu, pravdepodobnosť či nádej alebo z talianskeho „risico“, ktorým námorníci označovali skaliská, ktorým sa museli vyhnúť. Ale všimnite si, že ani jeden výraz nie je negatívny, dôležité je, že keď o nich viete, môžete ich využiť vo váš prospech.
 Každý si pod rizikom predstavuje niečo iné. A každý má pravdu, existuje viac druhov rizík. (A nižšie nájdete odkaz na ich úradný popis.) Ale ak sa obmedzíme na kolektívne investovanie, zjednodušene povedané, tie hlavné sú kreditné, menové, diverzifikácie a volatility a času.

Informácie o finančných nástrojoch
Čo je teda investičné riziko? Riziko Volatility a času ...

… investovanie je nakupovanie (nejakého) majetku,  a o každý majetok je v rôznom čase rôzny záujem, existuje určitá ponuka a dopyt. Pokiaľ sa jedná o majetok obchodovaný na verejnej burze, je dopyt a ponuka pravidelne testovaná a spolu so zmenou dopytu a ponuky sa mení aj cena. Dopyt sa mení hlavne podľa očakávaní vývoja ziskovosti aktíva v budúcnosti. Predstavte si, že si kúpite podiel u nejakého developera. Pretože po nejakej dobe prišla nehnuteľnostná kríza, nestavia sa, nie je dopyt po kúpe developerských spoločností, pretože developeri nebudú generovať zisk. Môže to trvať večne? Nie, skôr alebo neskôr sa bude musieť opäť stavať. Bolo teda zle kúpiť podiel u developera? Nie, nebolo, len musíte počkať, až sa zas začne stavať a váš podiel začne zas zarábať. Čo z toho možno odvodiť je to, že pri výbere investície je kľúčom kupovať kvalitné aktíva. Kvalitné, aby zvládli útlm dopytu a čas. Čas počkať, než sa situácia zmení. A Vás tak nemusí okamžitá situácia trápiť, pretože viete, že tá sa skôr alebo neskôr zmení. Každá investícia potrebuje svoj minimálny čas (rôzny podľa typu aktíva), aby sme vedeli s veľkou istotou, že nám zarobí. (Tomu sa hovorí časový horizont.) 

Čo je teda investičné riziko? Riziko diverzifikácie a koncetrácie ...

… tým sme sa dostali k ďalšiemu riziku, diverzifikácii. Pokiaľ máte nakúpenú len jednu jedinú vec, trebárs len zamestnanecké akcie svojho zamestnávateľa, znášate riziko koncentrácie. Vášmu aktívu sa môže stať niečo, s čím nikto ani v najčiernejšom scenári nepočítal (geopolitické riziká, katastrofy, podvody, regulácia) a stratí nenávratne na hodnote. Alebo vlastníte len jeden byt, na prenájom. Alebo dva byty. V rovnakom meste, kedy ich cenu môže znehodnotiť veľa faktorov. Toto riziko nejde obísť, ale jeho vplyv sa znižuje rozložením prostriedkov do viacerých aktív, ktoré sú na sebe vzájomne nezávislé, tomu se hovorí diverzifikácia.

Čo je teda investičné riziko? Menové riziko ...

… súvisí s tým, že to čo kupujete, sa obchoduje v inej mene, než v ktorej chcete v budúcnosti utrácať a zmení sa kurz Vašej meny a meny aktíva. Môžete si pod tým predstaviť to, že kúpite americké akcie,  ale dolár proti euru oslabí, alebo že kúpite za kuny dom v Chorvátsku a chorvátska mena bude posilňovať. Ak narastie hodnota amerických akcií o 10% v USD ale USD oslabí proti EUR o 5% a Vaša mena je EUR, zarobili ste („len“) 5%. Tomuto riziku sa môže predchádzať menovým zaistením. V praxi sa jedná o to, že sa dopredu dohodne budúci  kurz výmeny mien. A buď si to dohodnete sami, menové swapy (to je tá dohoda) je možné realizovať už od 10 000 Eur alebo častejšie to za Vás urobí správca fondu.

Čo je teda investičné riziko? Kreditné riziko je ...

… obvykle vtedy, keď niekomu požičiavate peniaze. Môže to byť napríklad pôžička známemu, alebo kúpa dlhopisu. V kreditnom riziku ide o otázku, či bude mať ten, komu ste požičali Vaše peniaze, na to aby Vám ich v dohodnutú dobu vrátil.  Aj keby mal trebárs dobrú vôľu, môže sa stať, že vďaka okolnostiam nie je schopný dlhy vrátiť. Známy príde o dobre platenú prácu, pretože sa jeho zamestnávateľ presťahoval do inej krajiny, alebo kvôli recesii nemá štát, od ktorého máte kúpené dlhopisy, dosť vybraných daní na to, aby Vám vrátil, čo ste mu požičali. Kreditné riziko je možné znížiť preverením si toho, komu požičiavate a tiež tým, že všetky peniaze neumiestnite len do jedného miesta.

Čo je teda investičné riziko? Nič, čo by nebolo možné riešiť ...

… ako vidíte, existujú rôzne riziká, ale so všetkými je možné pracovať a minimalizovať ich prípadný negatívny dopad, ak by mali nastať.