Close

Kontaktné údaje a ďalšie informácie

Nájdete nás na adrese

Legionárska 6419
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Identifikačné údaje

Naše identifikačné údaje sú 
IČO 51 713 934
Zapísaná v

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel Sa, číslo vložky 10764/R

Ak sa snami chcete spojiť, máte aj túto možnosť: